Cài thẻ Meta Seo cho blogspot

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Nếu chưa có kinh nghiệm về Blogspot đừng lo lắng mình có dịch vụ Cầm Tay Chỉ Việc, hãy gọi hoặc Zalo ngay cho mình: 097.1539.681 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!
Hướng dẫn cách cài đặt bộ thẻ Meta Seo cho blogspot chuẩn nhất 2020, giúp trang blogspot của bạn được index nhanh trên công cụ tìm kiếm Google.

Cài thẻ Meta Seo cho blogspot

Cách Cài thẻ Meta Seo cho blogspot chuẩn như sau:

Đầu tiên các bạn xóa hết thẻ mặc định có trong blogspot của bạn đi, tùy theo từng blog nên mình không thể chỉ nó vị trí nào, thường là từ thẻ <head> có tới thẻ <b:skin> và các bạn phải giữ lại các thư viện như CSS, jQuery.


Tiếp theo bạn copy toàn bộ code này dán vô dưới thẻ <head> và lưu lại. Để cho chính xác và phòng code hư thì các bạn nên sao lưu lại template đề phòng còn có thể khôi phục lại trạng thái lúc đầu.


<meta charset='UTF-8' />
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport' />
<title>
  <data:view.title.escaped />
</title>
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//dnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//fonts.gstatic.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//www.googletagmanager.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch' />
<link href='//c.disquscdn.com' rel='dns-prefetch' />
<link href='//disqus.com' rel='dns-prefetch' />
<b:include name='theme-head' />
<b:defaultmarkups>
  <b:defaultmarkup type='Common'>
    <b:includable id='theme-head'>
      <meta expr:content='&quot;text/html; charset=&quot; + data:blog.encoding' http-equiv='Content-Type' />
      <meta content='blogger' name='generator' />
      <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon' />
      <meta expr:content='data:skin.vars.keycolor' name='theme-color' />
      <meta expr:content='data:skin.vars.keycolor' name='msapplication-navbutton-color' />
      <b:if cond='data:blog.adultContent'>
        <meta content='adult' name='rating' />
      </b:if>
      <link expr:href='data:view.url.canonical' rel='canonical' />
      <data:blog.feedLinks />
      <data:blog.meTag />
      <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='description' />
      <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:href='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' name='link' rel='image_src' />
      <b:tag cond='data:view.isSingleItem and data:view.featuredImage' expr:href='data:view.featuredImage' name='link' rel='image_src' />
      <b:include name='customOpenGraphMetaData' />
    </b:includable>
    <b:includable id='customOpenGraphMetaData'>
      <b:if cond='data:view.isHomepage'>
        <meta content='website' property='og:type' />
      </b:if>
      <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
        <meta content='article' property='og:type' />
      </b:if>
      <b:if cond='data:view.isMultipleItems and not data:view.isHomepage'>
        <meta content='object' property='og:type' />
      </b:if>
      <meta expr:content='data:view.title.escaped' property='og:title' />
      <meta expr:content='data:blog.url.canonical' property='og:url' />
      <meta expr:content='data:view.description.escaped' property='og:description' />
      <meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name' />
      <b:tag cond='data:view.isMultipleItems and data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' expr:content='data:widgets.Blog.first.posts[0].featuredImage' name='meta' property='og:image' />
      <b:if cond='data:view.featuredImage'>
        <meta expr:content='data:view.featuredImage' property='og:image' />
        <meta expr:content='data:view.featuredImage' name='twitter:image' />
      </b:if>
      <meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:site' />
      <meta cexpr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:site' />
      <meta content='summary' name='twitter:card' />
      <meta content='summary_large_image' name='twitter:card' />
      <meta expr:content='data:blog.title.escaped' name='twitter:title' />
      <meta expr:content='data:blog.url.canonical' name='twitter:domain' />
      <meta expr:content='data:view.description.escaped' name='twitter:description' />
      <b:if cond='data:view.featuredImage'>
        <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' property='og:image' />
        <meta expr:content='resizeImage(data:view.featuredImage, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
        <b:elseif cond='data:widgets' />
        <b:loop reverse='true' values='data:widgets.Blog.first.posts where (p =&gt; p.featuredImage) map (p =&gt; p.featuredImage)' var='imageUrl'>
          <meta expr:content='resizeImage(data:imageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
        </b:loop>
        <b:elseif cond='data:blog.postImageUrl' />
        <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 1200, &quot;1200:630&quot;)' name='twitter:image' />
      </b:if>
      <b:if cond='data:view.isHomepage'>
        <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;url&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>&quot;,&quot;potentialAction&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;SearchAction&quot;,&quot;target&quot;:&quot;<data:view.url.canonical/>search?q={search_term_string}&quot;,&quot;query-input&quot;:&quot;required name=search_term_string&quot;}}</script>
      </b:if>
    </b:includable>
  </b:defaultmarkup>
</b:defaultmarkups>
<b:include data='blog' name='google-analytics' />

Một số kết quả khi check seo trang blogspot đã áp dụng code trên, và thực tế là trang giaodien.blog của mình đang sử dụng.

Cài thẻ Meta Seo cho blogspot

Cài thẻ Meta Seo cho blogspot

Cài thẻ Meta Seo cho blogspot


Và kết quả là trang của mình sau khi viết bài thì tầm 5 phút là được index lên Google.

Cài thẻ Meta Seo cho blogspotXem thêm nhiều thủ thuật blogspot hay nhất dành cho bạn.

Nhận xét

Đăng nhận xét

5 nhận xét
Hiển thị
Contact Me on Zalo