Sum of 2 numbers in JavaScript

Zalo 0971539681 Tư vấn & Hỗ trợ
Nếu chưa có kinh nghiệm về Blogspot đừng lo lắng mình có dịch vụ Cầm Tay Chỉ Việc, hãy gọi hoặc Zalo ngay cho mình: 097.1539.681 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!
How to sum 2 number value in javascript. In this example, you will learn how to add two numbers and display their sum using various methods in JavaScript.

Bài tập tổng cộng của hai số sử dụng JavaScript
Sum of 2 numbers in JavaScriptHTML


<p>Number 1: <input type='text' id='txt1' /></p>
<p>Number 2: <input type='text' id='txt2' /></p>
<p>
  <button onclick="sumfunction()">Try it</button>
  <span id='result'></span>
</p>


JavaScript


<script>
  function sumfunction() {
    var a = document.getElementById("txt1").value;
    var b = document.getElementById("txt2").value;
    var c = Number(a) + Number(b);
    document.getElementById("result").innerHTML = c;
  }
</script>

Demo


Number 1:

Number 2:

Nhận xét

Contact Me on Zalo